TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ    

Whirlpool Nordic OY, joka on perustettu Suomen valtion lainsäädännön mukaisesti, jonka rekisteröity kotipaikka on Itälahdenkatu 22 b , FI-00210 Helsinki, Suomi ja joka on merkitty Suomen yritysrekisteriin VAT-tunnuksella FI01072401 (jäljempänä ”Whirlpool” tai ”me” tai ”meidän”) ja joka on osa maailmanlaajuista Whirlpool-konsernia, hallinnoi alla kuvattuihin tarkoituksiin luovuttamiasi, sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia henkilötietojasi ja on sitoutunut takaamaan niiden suojaamisen ja luottamuksellisuuden. Tässä kuvauksessa kerrotaan siitä, mitä henkilötietoja keräämme, miten ja missä tarkoituksessa niitä käsitellään sekä miten voit tarkastella, tarkistaa, päivittää, korjata ja poistaa omia tietojasi. 

 

MIKSI, MILLOIN JA MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI

Käsittelemme antamiasi henkilötietojasi, kun rekisteröit hankkimasi tuotteen, otat meihin yhteyttä saadaksesi apua tai lisätietoja tai kun hankit Whirlpool-merkin tuotteita verkkokaupasta. Tietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tässä käytännössä kuvattujen tavoitteiden puitteissa. Jos Whirlpool voi välttää henkilötietojen käsittelemisen tunnistettavassa muodossa tavoitteidensa saavuttamiseksi, se sitoutuu käyttämään henkilötietoja tunnistamattomassa muodossa ja poistamaan tiedot, jotka voisivat paljastaa henkilöyden. 

Keräämme antamiasi henkilötietoja voidaksemme tarvittaessa luoda asiakastilin nimelläsi tai ottaa sinuun yhteyttä tai tuoterekisteröintilomakkeen tai meille lähettämäsi, tuotehankintaa koskevan tilauslomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Tässä kuvauksessa mainitun tuoterekisteröintilomakkeen täyttäminen ja lähettäminen ei ole pakollista, mutta ota huomioon, että jos et halua lähettää meille kattavasti täytettyä lomaketta, emme kenties voi toteuttaa pyyntöjäsi tai tarjota pyytämääsi palvelua asianmukaisesti.  Se voi estää meitä myös lähettämästä sinulle tietoja, joiden arvelemme hyödyttävän tai kiinnostavan sinua – esimerkiksi tietoa hankkimasi tuotteen takuulaajennuksista. 

Jos annat meille sukulaistesi, ystäviesi tai muiden kolmansien osapuolten henkilötietoja, luovuttamalla tiedot vakuutat samalla, että olet saanut heiltä asianmukaisen suostumuksen henkilötietojen luovuttamiseen tässä kuvauksessa esitettyjä tarkoituksia varten. 

 

MITÄ TEEMME HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELEMISEN YHTEYDESSÄ

Saatuamme henkilötiedot Whirlpool käsittelee niitä seuraavissa tarkoituksissa:

 ・tekemäsi tuotehankinnan myötä syntyneen asiakassuhteen hoitaminen, sinun ja meidän välillä käytävän viestinnän ja kirjeenvaihdon tallentaminen ja seuranta, lakisääteisten vaatimusten noudattaminen sekä sisäisten kirjanpitoa, hallintoa ja verotusta koskevien vaatimustemme, prosessiemme ja käytänteidemme noudattaminen,

 ・tietojen jakaminen muiden Whirlpool-konserniin kuuluvien yritysten kanssa tässä kuvauksessa esitettyjä tarkoituksia varten,  Luettelo Whirlpool-konserniin kuuluvista yrityksistä toimitetaan pyydettäessä.

 ・tietojen jakaminen etukäteen antamasi suostumuksen perusteella huolellisesti valikoitujen kumppaniemme kanssa tässä kuvauksessa esitettyjä tarkoituksia varten, Luettelo kumppaneista toimitetaan pyydettäessä.

 ・markkinointi etukäteen antamasi suostumuksen perusteella sekä lainsäädännön ja muun mahdollisen perustan sallimissa rajoissa ja

 ・tiedottaminen asioista tämän kuvauksen seuraavassa kappaleessa eritellyllä tavalla.   

 

TIEDOTTAMINEN

Suostumuksesi perusteella saamme käyttää henkilötietojasi yhteyden ottamiseksi sinuun sähköpostitse, teksti- ja multimediaviestein (ja muiden sähköisten viestinten avulla), faksitse, kirjeitse ja puhelimitse seuraavissa tarkoituksissa, ellei se lainsäädännön tai muun mahdollisen perustan mukaan ole jo muutenkin sallittua:   

 ・Whirlpool-merkin, muiden Whirlpool-konserniin kuuluvien yritysten sekä valikoitujen liikekumppaniemme (luettelo konserniyrityksistä ja kumppaneista toimitetaan pyydettäessä) tuotteita (kodinkoneita, tarvikkeita, kulutustuotteita) koskeva tiedottaminen, jonka arvioimme kiinnostavan sinua – kertominen esimerkiksi uutuuksista, lahjoista, tuotetiedoista, uutuustuotteiden markkinoille tulosta sekä tuote- ja verkkokauppatarjouksista,

 ・Whirlpool- merkin tarjoamia takuunlaajennuksia koskeva mainonta, tarjoukset ja markkinointiviestintä (esimerkiksi uutiskirjeet) sellaisten tuotteiden osalta, joita olet rekisteröinyt tai joista olet ollut kiinnostunut; tällaisten takuiden tarjoaja voi olla Whirlpool- merkin luotettava liikekumppani ja tiedot ko. kumppaneista saa Whirlpoolilta pyydettäessä.

 ・tuote- tai asiakastyytyväisyyskyselykutsujen lähettäminen ja

 ・arvonta-, kilpailu-, peli-., messu-, tuote-esittely- tai ruoanlaittonäytöskutsujen lähettäminen.

Jos haluat lopettaa minkä tahansa lähettämämme markkinointimateriaalin tai muun yllä kuvatun kaltaisen aineiston vastaanottamisen, noudata ohjeita, jotka annetaan kunkin markkinointiviestin yhteydessä tai ota meihin yhteyttä alla olevaan osoitteeseen:

Whirlpool Nordic AB
Att: Marknadsavdelningen
Box 15228
167 15 BROMMA
Sweden

Tai sähköpostitse osoitteeseen: 

whirlpool_nordic@whirlpool.com

 

KUKA NÄKEE HENKILÖTIETOSI 

Työntekijämme keräävät ja käsittelevät henkilötietoja edellä kuvattuja tarkoituksia varten hallinto-, kirjanpito-, markkinointi-, tuotetarjous-, asiakaspalvelu-, IT-, järjestelmähallinto-, johtamis-, ylläpito-, kehitys-, mainonta- ja mielipidekyselyasioiden yhteydessä tämän kuvauksen mukaisten tarkoitusten kannalta olennaisella tavalla.  Henkilötietojasi tallennetaan Whirlpool-konsernin tietokantaan sekä sellaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien ylläpitämiin tietokantoihin, joiden kanssa Whirlpool on tehnyt asiaa koskevan sopimuksen. Tietokannat sijaitsevat Euroopan unionin sekä Yhdysvaltojen alueella (luettelo tietokannoista toimitetaan pyydettäessä). 

Huomaa, että joitakin henkilötietoja voidaan välittää myös viranomaisille ja paikallisen julkishallinnon toimijoille lähinnä oikeudellisessa ja verotukseen liittyvässä tarkoituksessa tai jos se on perusteltua Whirlpool-merkin liiketoiminnan, asiakkaiden, henkilöstön tai toimittajien suojelemiseksi. Lisäksi tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa ostajille tai kumppaneille ja näiden neuvonantajille yrityksen myyntiin tai omistajuusmuutoksiin liittyvien, yrityksen liiketoimintaa tai varoja sekä liikekumppanuuksia tai yhteisyritysjärjestelyjä koskevien selvitysten tekemiseksi, jos tietojen anonymisointi ei ole mahdollista tai kannattavaa.  Transaktion toteuduttua ostajat ja kumppanit voivat käyttää tietoja tässä kuvauksessa esiteltyihin tarkoituksiin. 

 

MILLOIN HENKILÖTIETOJA SIIRRETÄÄN ULKOMAILLE 

Paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaan Whirlpool voi siirtää henkilötietoja muihin maihin, jos olet antanut siihen etukäteen suostumuksesi tai siirtämiselle on jokin muu laillinen peruste ja tietojen asianmukainen suojaaminen voidaan taata.

Huomaa, että Whirlpoolin, muiden Whirlpool-konserniin kuuluvien yritysten, palveluntoimittajina nimissämme toimivien kolmansien osapuolten ja huolellisesti valikoitujen kumppanien henkilöstöä saattaa toimia muissa, jopa Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa.  Siksi Whirlpool sitoutuu takaamaan, että jos tietoja siirretään, se tapahtuu täysin Euroopan unionin lainsäädännön ja paikallisten oikeudellisten periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti, ja että siirron kohteen olevissa maissa/alueilla noudatetaan asianmukaisia tietosuojakäytäntöjä. 

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Whirlpool käsittelee ja säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen lainsäädännön nojalla tai edellä/jäljempänä yksilöityjen, oikeutettujen liiketoiminnallisten tarpeidemme ja aikomustemme kannalta. 

 

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON

EU-maiden tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on oikeus tarkistaa, pitääkö Whirlpool hallussaan sinua koskevia henkilötietoja. Jos pitää, sinulla on oikeus saada kopio tiedoista sekä yksityiskohtainen selvitys siitä, miten ja missä tarkoituksessa Whirlpool käsittelee tietojasi.  Voit pyytää meitä myös päivittämään ja korjaamaan hallussamme olevia henkilötietojasi ja jopa poistamaan niitä, jos se sovellettavan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Voit myös milloin tahansa peruuttaa henkilötietojesi käsittelyä koskevat suostumukset, joita olet antanut.

Jos haluat käyttää yllä kuvattuja oikeuksiasi, muuttaa lähettämiämme viestejä koskevia valintojasi, ilmoittaa Whirlpoolille tietojesi muuttumisesta tai kysyä siitä, miten Whirlpool käyttää henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä:

Whirlpool Nordic AB
Att: Personuppgiftsansvarig 
Box 15228
167 15 BROMMA
Sweden

Tai sähköpostitse osoitteeseen: 

whirlpool_nordic@whirlpool.com

 

EU:n ja Sveitsin Safe Harbor

Whirlpool noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön ilmoittamalla tavalla Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välistä Safe Harbor -periaatetta sekä Yhdysvaltain ja Sveitsin välistä Safe Harbor -periaatetta, jotka koskevat EU-alueelta tai Sveitsistä peräisin olevien tietojen keräämistä, käyttämistä ja säilyttämistä. Whirlpool on virallisesti osoittanut noudattavansa Yhdysvaltain ja EU:n välisen sekä Yhdysvaltain ja Sveitsin välisen Safe Harbor -yksityisyysperiaatteen ilmoituksia, valintoja, edelleen siirtoja, turvallisuutta, tietojen eheyttä, käyttöoikeuksia ja täytäntöönpanoa koskevia käytäntöjä. Lisätietoja sekä EU:n että Sveitsin Safe Harbor -periaatteista löytyy osoitteesta:  http://export.gov/safeharbor.

Jos sinulla on vastaamattomia tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyviä kysymyksiä, joita emme ole käsitelleet riittävästi, ota yhteys TRUSTe-yhtymään osoitteessa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Klikkaa tästä saadaksesi faksi- ja postitiedot. TRUSTe-yhtymän riitojenratkaisumenettely on saatavilla ainoastaan englanniksi.